ร้านปิดสงกรานต์ 12-15 เปิด 16 เมษายน

ร้านไผ่ใหญ่ เซนเตอร์ ปิดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2566
เปิดบริการอีกครั้ง 16 เมษายน 2566 
ขอให้มีความสุข และสนุกในวันสงกรานต์ นะครับ