เปิดบริการ ATM ธนาคารกรุงไทย เคลื่อนที่ 24 ชั่วโมง

ให้บริการ ตู้ ATM กรุงไทย 24 ชั่วโมง หน้าร้านไผ่ใหญ่ เซนเตอร์
*** ยกเว้น ประมาณวันที่ 3-15 ของทุกเดือน ตู้จะไปให้บริการที่อื่น [อาจจะช้ากว่าหรือเร็วกว่าโดยประมาณ 2-5วัน]


เช็คสถานะการให้บริการได้ที่   www.paiyaicenter.com/atm