ฮีโร่แม็ก

ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง
ประกอบด้วย
แม็กนีเซียม — ใบเขียว ผลผลิตเพิ่ม
แคลเซียม — พืชแข็งแรง ลดการเกิดโรค ลดการหลุดร่วง
กำมะถัน– สร้างกลิ่น สี แป้งน้ำตาล

ฮีโร่แม็ก

เม็ดปุ๋ยฮีโรแม็ก