ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรองประกอบด้วยแม็กนีเซียม — ใบเขียว ผลผลิตเพิ่มแคลเซียม — พืชแข็งแรง ลดการเกิดโรค ลดการหลุดร่วงกำมะถัน– สร้างกลิ่น สี แป้งน้ำตาล