สารปรับปรุงดิน ช้างเจ็ดดาว

สารปรับปรุงดิน ช้างเจ็ดดาว
– ดินดี ลดดินเป็นกรด
– มีฮิวมิค ส่งเสริมการกระตุ้นราก ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน
– ลดการเกิดเชื้อราในดิน ลดการเกิด รากเน่าโคนเน่า
– ใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี ลดต้นทุน เห็นผลเร็ว เห็นผลนาน