สาหร่าย+อะมิโน น้ำเขียวอัตราการใช้ 30-40cc / 20ลิตร– ส่งเสริม ใบเขียว, การออกดอก, ติดผล,