สารปรับปรุงดิน ช้างเจ็ดดาว– ดินดี ลดดินเป็นกรด– มีฮิวมิค ส่งเสริมการกระตุ้นราก ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน– ลดการเกิดเชื้อราในดิน ลดการเกิด รากเน่าโคนเน่า– ใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี ลดต้นทุน เห็นผลเร็ว เห็นผลนาน