ปู๋ยที่ร่วมรายการปุ๋ยดี ใคร ๆ ก็ใช้หมายเหตุ-ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย