บัตรประชารัฐ/ไทยชนะ/คนละครึ่ง

รายละเอียดเงินที่เข้าในบัตรสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 05/02/2564สามารถเก็บสะสมใช้ จนถึง 31/05/2564